SQ2FRB - MEGA LoadAVG

[Statystyki]

Ostatnie uaktualnienie statystyki Sobota dzień 4. Lipca 2020 o godzinie 17:03

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnio)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 162.0 [-] (16.2%) 115.0 [-] (11.5%) 131.0 [-] (13.1%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 47.0 [-] (4.7%) 22.0 [-] (2.2%) 17.0 [-] (1.7%)

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnio)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 292.0 [-] (29.2%) 116.0 [-] (11.6%) 142.0 [-] (14.2%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 40.0 [-] (4.0%) 21.0 [-] (2.1%) 30.0 [-] (3.0%)

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 441.0 [-] (44.1%) 150.0 [-] (15.0%) 131.0 [-] (13.1%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 60.0 [-] (6.0%) 24.0 [-] (2.4%) 23.0 [-] (2.3%)

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnia)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 438.0 [-] (43.8%) 92.0 [-] (9.2%) 107.0 [-] (10.7%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 43.0 [-] (4.3%) 16.0 [-] (1.6%) 23.0 [-] (2.3%)
73 & GOOD DX de Andrzej SQ2FRB.