SQ2FRB - MEGA LoadAVG

[Statystyki]

Ostatnie uaktualnienie statystyki Poniedziałek dzień 9. Grudnia 2019 o godzinie 3:15

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnio)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 349.0 [-] (34.9%) 176.0 [-] (17.6%) 37.0 [-] (3.7%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 129.0 [-] (12.9%) 44.0 [-] (4.4%) 40.0 [-] (4.0%)

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnia)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 308.0 [-] (30.8%) 98.0 [-] (9.8%) 39.0 [-] (3.9%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 61.0 [-] (6.1%) 32.0 [-] (3.2%) 28.0 [-] (2.8%)

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 531.0 [-] (53.1%) 87.0 [-] (8.7%) 60.0 [-] (6.0%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 56.0 [-] (5.6%) 17.0 [-] (1.7%) 51.0 [-] (5.1%)

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnia)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
 LoadAverage (ps/5min)*100: 442.0 [-] (44.2%) 61.0 [-] (6.1%) 163.0 [-] (16.3%)
 ProcessRunning (pr/t0)*10: 40.0 [-] (4.0%) 12.0 [-] (1.2%) 40.0 [-] (4.0%)
73 & GOOD DX de Andrzej SQ2FRB.